Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah

Posted on

Halo Sob di Fazan.web.id. Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Soal dan Pembahasannya
yaitu Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah.
Belajar tentang contoh soal seperti gini memang membutuhkan spirit tinggi, apalagi buat kalian siswa yang sedang menempuh pendidikan. Semoga kalian tetap bersemangat memperoleh ilmu yang berguna, agar supaya masa depan makin cerah. Dengan mempelajari kisi-kisi soal dan contoh pelajaran, pastinya akan menambah mengerti otak lebih matang lagi. Berikut ini jenis soal yang menjawab pertanyaan kamu:

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para sahabat beliau yang mulia yaitu khulafaurrasyidin dan pada masa ini Islam berkembang sangat pesat hampir ke seluruh penjuru dunia.


Zaman Khulafaur Rasyidin

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, posisinya sebagai nabi dan rasul tidak tergantikan. Namun, posisi Nabi Muhammad saw. sebagai kepala negara Daulah Islamiyyah dapat digantikan.

Pengganti posisi Nabi Muhammad saw. sebagai kepala negara Daulah Islamiyyah kemudian disebut khalifah (wakil).

1) Khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. adalah Abu Bakar as-Shiddiq yang merupakan mertua Nabi Muhammad saw. Di bawah kepemimpinan-nya, seluruh jazirah Arab dapat dipersatukan di bawah Daulah Islamiyyah.

2) Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam mulai menyebar ke luar kawasan Arab, yakni ke Persia dan Mesir, serta wilayah pantai Afrika.

3) Khalifah selanjutnya adalah Usman bin Affan yang berhasil menyebarkan Islam ke Siprus, Rhodesia, dan Asia Tengah.

4) Usman bin Affan digantikan oleh Ali bin Abu Thalib yang merupakan sepupu Nabi Muhammad saw.

Berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abu Thalib menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pada tahun 661 M, kepemimpinan Islam beralih kepada kaum Muawiyah atau yang lebih dikenal sebagai Bani Umayyah.

Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah
Gambar: Perkembangan Islam pada Masa Khulafaurrasyidin


Zaman Dinasti Umayyah

Sejak masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sofyan, ibu kota Daulah Islamiyyah dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Selain itu, lingkar kepemimpinan diubah menjadi sistem turun-temurun ala kerajaan.

Sejak saat itu, pemerintahan hanya dijabat oleh orang-orang dari keluarga Muawiyyah, yakni keluarga Umayyah. Maka, lahirlah Dinasti Umayyah dalam pola kepemimpinan Daulah Islamiyyah.

Dinasti Umayyah berhasil mengembangkan wilayah Daulah Islamiyyah hingga ke Punjab di India dan Spanyol sehingga peradaban Islam mulai memengaruhi Eropa Barat.


Zaman Dinasti Abbasiyah

Pada tahun 750 M, Dinasti Umayyah digulingkan oleh keluarga keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad saw. Sejak saat itu, riwayat Dinasti Umayyah berakhir dan Daulah Islamiyyah kemudian dipimpin oleh keluarga Abbas yang oleh para ahli sejarah disebut Dinasti Abbasiyah.

Sejak kepemimpinan beralih ke Dinasti Abbasiyah, ibu kota pun dipindahkan ke Bagdad. Pada masa kepemimpinan Dinasti Abbasiyah pengaruh Islam semakin meluas dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat.

Orang-orang Islam mampu mengembangkan ilmu pengetahuan alam, matematika, dan filsafat yang kemudian menjadi sumber rujukan bagi para ilmuwan Eropa.

Begitulah penjelasan contoh soal yang tentunya penting untuk kalian ketahui, gampang ya? Terus kuatkan motivasi untuk belajar semenjak dari saat ini. Sadarilah, kesuksesan bergantung dari semangat belajar kamu, bukan disebabkan duit atau keturunan. Terus akses website ini, untuk melihat beragam macam soal yang akan membuat kalian semakin mengerti. Selamat tinggal dan salam sukses!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *